Склад редакційної колегії наукового журналу
“Вісник
Хмельницького національного університету

свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

серія КВ №2362 від 27 грудня 1996 року;
серія КВ № 9722 від 29 березня 2005 року (технічні науки);
серія КВ № 9723 від 29 березня 2005 року (економічні науки).

Постанови ВАК про включення видання "Вісник Хмельницького національного університету" як фахове видання, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук:

Головний редактор журналу – Скиба Микола Єгорович, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., професор, ректор Хмельницького національного університету.

Заступник головного редактора - Войнаренко М. П., д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії наук України, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, перший проректор Хмельницького національного університету .

Відповідальний секретар – Гуляєва Валентина Олександрівна, завідувач відділом інтелектуальної власності і трансферу технологій Хмельницького національного університету.

Члени редколегії

Технічні науки
(перелік оновлено з 01.2014 року)

 1. Березненко Микола Петрович – лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, д.т.н., професор кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
 2. Березненко Сергій Миколайович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
 3. Гладкий Ярослав Миколайович – заслужений працівник освіти України, д.т.н., професор, директор Інституту дистанційного навчання Хмельницького національного університету
 4. Гордєєв Анатолій Іванович – д.т.н., професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету
 5. Грабко Володимир Віталійович – д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету
 6. Диха Олександр Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедри зносостійкості та надійності машин Хмельницького національного університету , головний редактор журналу "Проблеми трибології" (фаховий журнал з технічних наук)
 7. Зубков Анатолій Миколайович – д.т.н., головний науковий співробітник ДП Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут
 8. Калда Галина Станіславівна – д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету
 9. Каплун Віталій Григорович – д.т.н., професор кафедри машинознавства Хмельницького національного університету
 10. Карташов Володимир Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки
 11. Кичак Василь Мартинович – д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем і телебачення Вінницького національного технічного університету
 12. Кіницький Ярослав Тимофійович – д.т.н., професор, завідувач кафедри машинознавства Хмельницького національного університету
 13. Коновал Віктор Павлович – заслужений працівник народної освіти України, д.т.н., професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну
 14. Костогриз Сергій Григорович – заслужений працівник народної освіти України, д.т.н., професор кафедри машинознавства Хмельницького національного університету
 15. Кузьменко Анатолій Григорович – д.т.н., професор, завідувач кафедри зносостійкості та надійності машин Хмельницького національного університету
 16. Мазур Микола Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету
 17. Мандзюк Ігор Андрійович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімічної технології Хмельницького національного університету
 18. Мельничук Петро Петрович – член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, д.т.н., професор, ректор Житомирського державного технологічного університету
 19. Мясіщев Олександр Анатолійович – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Хмельницького національного університету
 20. Нелін Євгеній Андрійович – д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
 21. Павлов Сергій Володимирович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету
 22. Пастух Ігор Маркович – д.т.н., професор кафедри машинознавства Хмельницького національного університету
 23. Поморова Оксана Вікторівна – д.т.н., професор кафедри системного програмування Хмельницького національного університету
 24. Прохорова Ірина Анатоліївна – д.т.н., професор кафедри механічної технології волокнистих матеріалів Херсонського національного технічного університету
 25. Рогатинський Роман Михайлович – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
 26. Ройзман Вілен Петрович – д.т.н., професор кафедри основ інженерної механіки Хмельницького національного університету
 27. Рудницький В’ячеслав Броніславович – д.т.н., професор, завідувач кафедри вищої математики Хмельницького національного університету
 28. Сарібеков Георгій Савович – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи і зовнішніх зв’язків Херсонського національного технічного університету
 29. Сілін Радомир Іванович – д.т.н., професор, заслужений працівник народної освіти України, професор кафедри технології машинобудування Хмельницького національного університету
 30. Славінська Алла Людвігівна – д.т.н., професор кафедри технології і конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету
 31. Сорокатий Руслан Володимирович – д.т.н., професор кафедри інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету
 32. Стечишин Мирослав Степанович – д.т.н., професор кафедри машинознавства Хмельницького національного університету
 33. Шалапко Юрій Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри основ інженерної механіки Хмельницького національного університету
 34. Шевеля Валерій Васильович – д.т.н., професор, старший науковий співробітник Хмельницького національного університету
 35. Шинкарук Олег Миколайович – д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету
 36. Шклярський Володимир Іванович – д.т.н., професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного університету «Львівська політехніка»
 37. Щербань Юрій Юрійович – д.т.н., професор Київського національного університету технологій та дизайну
 38. Ясній Петро Володимирович – заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, ректор Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

На початок списку

Економічні науки

 1. Войнаренко Михайло Петрович – д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, проректор з навчальної роботи Хмельницького національного університету, керівник секції економічних наук.
 2. Бондаренко Микола Іванович – к.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії, декан інженерно-економічного факультету Хмельницького національного університету.
 3. Ведерніков Михайло Данілович - д.е.н., доцент кафедри економіки машинобудування Хмельницького національного університету.
 4. Геєць Валерій Михайлович – д.е.н., професор, академік НАН України, директор інституту економічного прогнозування НАН України, м. Київ.
 5. Завгородня Тетяна Павлівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету.
 6. Йохна Микола Антонович - к.е.н., доцент, проректор з міжнародних зв’язків Хмельницького національного університету
 7. Козак Володимир Євгенович – д.е.н., професор кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету.
 8. Кругляк Броніслав Степанович – д.е.н., професор кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету.
 9. Лук’янова Валентина Вячеславівна - к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Хмельницького національного університету.
 10. Нижник Віктор Михайлович – д.е.н., професор, проректор з економічних питань Хмельницького національного університету.
 11. Орлов Олівер Олексійович – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і менеджменту Хмельницького національного університету.
 12. Федулова Любовь Іванівна - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Хмельницького національного університету.
 13. Хрущ Ніла Анатоліївна - д.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету.

На початок списку