Завантаження

     Всі матеріали, що доступні на нашому сайті visniktup.narod.ru / visniktup.ho.com.ua можна завантажити з цієї сторінки.

     Ми маємо змогу надати Вам інформацію в наступних видах:

- Microsoft WinWord (*.DOC, файл надано в архіві RAR 3.0)
- Adobe Acrobat (*.PDF, всі зображення понижено у чіткості до 72 dpi)


     Ви маєте змогу переглянути перші 10 сторінок наших журналів після змісту, у цих форматах.

2001 рік, №3, Частина 2,
Соціально-гуманітарні науки

10 перших сторінок
  Adobe PDF 187965
Word document 23189

2001 рік, №5, Частина 1,
Технічні науки

10 перших сторінок
  Adobe PDF 284571
Word document 244241

2001 рік, №6, Частина 1,
Економічні науки

10 перших сторінок
  Adobe PDF 198774
Word document 30204

     Для написання статті рекомендується використання шаблону статтi (шаблон WinWord 8.0-10.0, 26.0 kB). Шаблон має стилі, які визначені відповідно до вимог (формат Adobe Acrobat PDF).
      Додаткові документи, необхідні для подання рукопису статті у редакцію:

      довiдка про авторiв(шаблон WinWord 8.0-10.0, 21.0 kB);
      приклад резюме до статтi (шаблон WinWord 8.0-10.0, 19.5 kB);
      приклади оформлення рецензії на статтю

економіка (1)

економіка (2)

техніка

      приклад експертного висновку (для спiвробiтникiв ХНУ) (шаблон WinWord 8.0-10.0, 28.5 kB).
Експертний висновок може підписати член редколегії журналу. Ці шаблони можна завантажити як RAR-архив (необхiдний rar 2.9+, 21kB).