ЗМІСТ

 

А.Л. СЛАВІНСЬКА, О.П. СИРОТЕНКО

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТАПІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ
КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ОДЯГУ НА СТАДІЇ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ .................................................

 

7

Н.В. КУДРЯВЦЕВА, І.В.САВІЦЬКА

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ САПР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ З МЕТОЮ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТИПІВ ЇЇ ТІЛОБУДОВИ .................................

 

10

О.П. Стрижова, І.М. БАННОВА

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБАВОК ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ ГОЛОВНИХ УБОРІВ,
ШИТИХ З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ .....................................................................................................................

 

17

В.В. Мица, О.М. Домбровська

параметричне дослідження розгортки поверхні манекена
чоловічої типової фігури ........................................................................................................................................

 

20

Л.В. КРАВЦОВА, Л.П. МЕЛЬНИЧУК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАКЕТОВ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ...........................................................................................................

 

23

Л.В. Буханцова, М.О. КУЩЕВСЬКИЙ

Дослідження впливу структури тканин на якість формування деталей головних уборів .............................................................................................................................................................

 

26

О.А. Жданова, О.Ю. Шевченко, В.П. Гордієнко

Автоматизований розрахунок витрат кількості ниток на виготовлення швейного виробу з урахуванням розмірно-ростовочної шкали ............................................

 

31

М.О. КУЩЕВСЬКИЙ, Л.В. Буханцова

ГІДРОМЕХАНІЧНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ............................................

 

33

Т.Г. Шаран, Н.В. Прошина

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ ...............

 

36

Т.Д. ТЕРЕЩЕНКО, Д.О. МОЛОЖНІКОВА

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ОЦІНЮВАННЯ ФОРМОСТІЙКОСТІ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА .........  ......................................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................................

 

40

Г.С. Швець, А.Л. Славінська

Застосування методу інваріантної ітерації в процесі
проектування геометричних модулів складок ..................................................................................

 

43

Н.А. ЮЩАК, А.Л. СЛАВІНСЬКА, В.В. ПОМАРАНСЬКА

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ТИПО-КОМПЛЕКТІ
«СУКНЯ – ЖИЛЕТ – ЖАКЕТ» ...........................................................................................................................................

 

46

В.Г. Василишина

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГОЇ ОБРОБКИ НА ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ ТКАНИНИ
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ СПЕЦОДЯГУ ..............................................................................................................................

 

49

С.Г. КУЛЕШОВА, Н.В. ЛИСЮК

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ
ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ З НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ .........................................................................................................

 

52

А.Д. Макаркіна, Н.І. Кочетова

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЧОЛОВІЧОГО ЄВРЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
З БІБЛЕЙСЬКИХ ЧАСІВ .....................................................................................................................................................

 

55

О.Я. Карпенко, Т.В. Цимбал

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ФОТОГРАММЕТРІЇ ДЛЯ ЦІЛЕЙ
ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ..................................................................................................................................................

 

58

М.П. КОМАШКО, Т.В. ЦИМБАЛ

АНАЛІЗ МЕТОДУ КОНСТРУКТИВНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ У СУЧАСНОМУ
ЖІНОЧОМУ ПЛЕЧОВОМУ ОДЯЗІ ..................................................................................................................................

 

62

Н.Г. Коляденко, С.М. Лозінська, Н.С. Поліщук

ВИВЧЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ТЕПЛОЗАХИСНОГО ОДЯГУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ХОЛОДИЛЬНИХ ЦЕХІВ ......................................................................................................................................................

 

67

С.Г. КУЛЕШОВА

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЧОЛОВІЧОГО ГАРДЕРОБУ ......................

 

69

Н.В. ПРОШИНА, О.О. ЛАРІНА, В.Й. РОКИЦЬКА

ВПЛИВ СКЛАДУ РОЗЧИНУ ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ НА ЗМІНУ
МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ .......................................................................

 

72

К.І. БОНДАР, С.А. ЯРУШ

НОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК ......................................................

 

77

Н.В. ПРОШИНА, В.Й. РОКИЦЬКА, О.В.ПАНЬКОВА

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДСИЛЮЮЧИХ
НАКЛАДОК У ФОРМЕНОМУ ОДЯЗІ .............................................................................................................................

 

80

О.А. ДІТКОВСЬКА, Н.В. КУДРЯВЦЕВА

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ ТІЛА ДІВЧАТОК МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ
ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ТІЛОБУДОВИ ..................................

 

84

Е.А. ПРУС, Н.В. ПРОШИНА, В.Й. РОКИЦЬКА, Г. В. ПАРИБУС

РОЗРОБКА ПОЛІМЕРНОГО ПОКРИТТЯ
ДЛЯ СПЕЦОДЯГУ ОПЕРАТОРІВ АЗС ВІД ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ .............................................

 

89

Н.С. ПОЛІЩУК, С.М. ЛОЗІНСЬКА, І.В. СЕМЕНЮК

ОЦІНКА ГІГІЄНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ БЮСТГАЛЬТЕРІВ ..................................................................................................................

 

93

С.О. ВЕРХОМІЙ

РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЧОЛОВІЧОЇ СОРОЧКИ ..........................................................................................................................

 

95

О.П. Стоянова, Н.С. Поліщук

Гігієнічна оцінка матеріалів для спецодягу інженерів-апаратників АЕС .....................

 

99

Н.Г. САВЧУК, О.В. захаркевич, С.Я. сАДОВА

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАТАЛОГУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВУЗЛІВ
ДВОСТОРОННІХ ВИРОБІВ ...............................................................................................................................................

 

101

М.П. САВЧУК, В.П.ЛИБА, В.М.КАЛИНА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ
ВЗУТТЄВИХ МАТЕРІАЛІВ ................................................................................................................................................

 

104

І.С. Стоянов

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ВЗУТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ..........

 

108

Г.П. ЯКИМОВА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ЗВОЛОЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ЗАГОТОВКИ ВЗУТТЯ В ЕМУЛЬСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ...................................................................................

 

110

О.А. Михайловська, А.Б. Домбровський

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОДИНАМІКИ РОБОТИ СТОП ДІТЕЙ–ТАНЦЮРИСТІВ
ПРИ ВИКОНАННІ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ .................................................................................................................

 

113

Р.В. РОСУЛ, В.П. ЛИБА

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗАГОТОВКИ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ПРИ ШНУРОВІЙ ЗАТЯЖЦІ  (Повідомлення 1) .............................................................................................................

 

117

В.М. Цимбалюк, А.В. ГУРНИЦЬКИЙ

Автоматизація проектування типових конструкцій
взуття копіювально-графічним методом ................................................................................................

 

121

Г.Є. ЛОБАНОВА, В.П. ЛИБА

ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКІВ ВЗУТТЯ З ДЕТАЛЯМИ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ У ДОСЛІДНОМУ НОСІННІ ...................................................................................................................

 

125

М.В. ЯЦЕНКО, М.П. БЕРЕЗНЕНКО

ПРОГНОЗУВАННЯ ФОРМОСТАБІЛЬНОСТІ швейних виробів з Натуральної шкіри ................

 

129

С.С. ГАРКАВЕНКО, Л.Т. СВІСТУНОВА

ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВЗУТТЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ КРІПЛЕННЯ
ЯК ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО СПОЖИВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК .............................................................

 

133

О.В. Колосніченко, Т.О. Полька, М.В. Колосніченко

РОЗРОБКА Термошумового способу контролю якості
діелектричних матеріалів .....................................................................................................................................

 

139

О.М. ЛУЩЕВСЬКА, О.М. ТРОЯН, М.П. САВЧУК

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ПЕРУКАРІВ .................................................................................................................

 

143

Т.В. Цесельська, Н.В. Остапенко, М. В. КОЛОСНІЧЕНКО

Розробка установки та методики дослідження З визначеннЯ часу
безпечної роботи в умовах високих температур ................................................................................

 

147

Т.В. ЦИМБАЛ

ДОСЛІДЖЕННЯ геометрії поверхонь фігури людини і одягу .........................................................

 

150

Г.І. Тарасова, І.Г. Брюхова, С.В. Зюлковський

Моніторинг процесу обробки виробів із хутра та шкіри
на підприємстві ТОВ «Експрес» ..........................................................................................................................

 

156

Б.А. БАРАН, А.П. КВАШЕНКО, В.М. ХРЯЩЕВСЬКИЙ

кінетика біохімічних реакцій ТА МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК ........................................................................

 

159

А.Р. МАРЧУК, Г.Б. ПАРАСКА

СТАБІЛІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОГО НАТЯГУ НИТОК ОСНОВИ НА ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИНАХ ВАГОВИМИ ПРИСТРОЯМИ ..............................................................................................................................................

 

162

О.Є. Середюк

Методологічні і технічні засади звірення робочих еталонів витрати
газу з різними видами робочого середовища ........................................................................................

 

172

О.В. ЗАКОРА

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМОТУВАННЯ
НА ЗМІНУ МАСИ ПАКУВАННЯ ПРИ ЙОГО ФОРМУВАННІ
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕХАНІЗМУ ПРИКЛОНУ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ........................................................

 

177

В.С. ПАВЛОВ

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ КРИТЕРІЇВ МІЦНОСТІ ЗА ПРОСТИХ ОПОРІВ ............................

 

180

Я.Т. КІНИЦЬКИЙ, М.В. МАРЧЕНКО

СИНТЕЗ КРИВОШИПНО-КУЛІСНИХ МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ
НА ОСНОВІ ТОЧОК БОЛЛА ..............................................................................................................................................

 

183

Г.І. МІХАЛЕВСЬКА, Т.М. РОМАНОВИЧ

ДО ЗАДАЧІ ПРО ПОБУДОВУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ
КОНТОРОВИЧА-ЛЄБЄДЄВА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ .....................................................................................................

 

189

В.П. Куценко

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................................................

 

192

Ю.П. Рак, Я.І. Проць, І.І Стахів

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПОЛІГРАФІЇ ...........................................................................................................................................

 

196

В.В. КАПЛУН

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГЕТЕРОСТРУКТУРНИХ
АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ............................................................................................................

 

200

Л.В. Троцишина, О.П. Войтюк, І.В. Троцишин

Характеристики та потенційні можливості
вимірювання частоти за методом коінциденції ........................................................................................

 

204

В.О. Харжевський

СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ 4-ГО КЛАСУ З ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ ТОЧОК БУРМЕСТЕРА ..............................................................................................................

 

209

 

Hosted by uCoz