гл╡яр

 

лНДЕКЧБЮММЪ РЕУМНКНЦЁВМХУ ОПНЖЕЯЁБ

Modelowanie procesów technologicznych

 

 

к.а. а╡кнжэйю, м.б. а╡кеи-псаюм

гюярнясбюммъ люрелюрхвмху лндекеи опх пнгб▓ъгюмм╡ гюдюв норхл╡гюж╡╞ опнжея╡б ьбеимнцн бхпнамхжрбю .........................................................................................................................................

 

7

Paweł Kot, Marek Ciężobka

METODY INŻYNIERII WIEDZY W ZASTOSOWANIACH ...........................................................................................

 

10

Jakub DOBOSZ

Symulacja mechanizmu wysuwu podwozia hydraulicznego belkowo-zastrzałowego samolotu .........................................................................................................................................................................

 

16

я.╡. ъПЕЛВСЙ, п.б. аСПДЮ

лЕРНД ЬРПЮТМХУ ТСМЙЖЁИ Б ЛЁМЁЛЮЙЯМЁИ ГЮДЮВЁ ПНГЛЁЫЕММЪ ЯРЮЖЁНМЮПМХУ ДФЕПЕК ТЁГХВМНЦН ОНКЪ ............................................................................................................................................................

 

20

Andrzej Skowronek, Renata Dwornicka

WPŁYW PARAMETRÓW GENEROWANIA PLANU NA MIERNIKI ANALIZY EKWIPARTYCYJNEJ I MIERNIKI NIEDOKŁADNOSCI APROKSYMACJI .......................................................................................................

 

23

б.н. уЮПФЕБЯЭЙХИ

йнло▓чрепме лндекчбюммъ рю юмюк╡г бюф╡кэмху леуюм╡гл╡б ╡г гсохмйнч бху╡дмн╞ кюмйх, ын онасднбюм╡ гю днонлнцнч рнвнй Асплеярепю ..............................................................

 

30

Jan JAGODA, Artur Wnęk

ROBOGUARD √ UKŁAD STEROWANIA ........................................................................................................................

 

34

Tadeusz CZYŻEWSKI

ROBOT O STRUKTURZE ANTROPOMORFICZNEJ I JEGO WIRTUALNA REPREZENTACJA 3D W CZASIE RZECZYWISTYM Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PRO/ENGINEER ..............................................................

 

37

г.ю. ярнжэйн, а.л. д╡бе╙б, а.╡. янй╡к, б.ц. рно╡кэмхжэйхи

лндекчбюммъ дхмюл╡йх б╡апнмюбюмрюфемху люьхм .....................................................................

 

43

Jarosław JANUSZEK

ZAGADNIENIE STATECZNOŚCI POCZĄTKOWEJ I NIESTANDARDOWY ALGEBRAICZNY PROBLEM WŁASNY DLA UKŁADÓW PRĘTOWYCH Z WIĘZAMI PODATNYMI .....................................................................

 

46

Dariusz Mierzwiński

Korelacja konwencjonalnej próby pełzania z metodą małych próbek .................................

 

49

ч.а. лХУЮИКНБЯЭЙХИ

пнгпнайю лерндс норхл╡гюж╡╞ рнонкнц╡╞ ярпсйрспх бхпна╡б .........................................................

 

52

Magdalena KRomka, Grzegorz MILEWSKI

model numeryczny układu stomatognatycznego żuchwy ludzkiej ......................................

 

55

л.а. янй╡к

мек╡м╡им╡ лндек╡ псунлху яепеднбхы ╡ юмюк╡рхвм╡ лерндх дняк╡дфеммъ ╞у йнкхбмху опнжея╡б ...........................................................................................................................................................................

 

62

Kamil NOWAK, Magdalena KWOLEK

J-Link √ automatyzacja modelowania 3D na podstawie programu Pro/ENGINEER .............

 

65

я.╡. ъпелвсй, ╡.б. ьсанбхв, б.л. бюяхкемйн

нанкнмйю б╡гсюкэмнцн опнейрсбюммъ опнцпюл б йнлокейя╡ юбрнлюрхгнбюмнцн мюбвюммъ .........................................................................................................................................................................

 

72

LESZEK A. DOBRZAŃSKI, AGATA ŚLIWA

KOMPUTEROWA SYMULACJA NAPRĘŻEŃ WŁASNYCH DWUWARSTWOWYCH POWŁOK Ti+TiC UZYSKANYCH W PROCESIE PVD ..................................................................................................................................

 

76

Bogdan SŁODKI, Grzegorz STRUZIKIEWICZ

OCENA PRZYDATNOŚCI SIŁOMIERZA PIEZOELEKTRYCZNEGO DO REJESTRACJI SIŁ PODCZAS FREZOWNIA STALI ...........................................................................................................................................................

 

80

Anna ULATOWSKA

MODEL PARAMETRYCZNY HYDRAULICZNEGO SILNIKA OBIEGOWO-KRZYWKOWEGO ...........................

 

86

Dominik WIERZBICKI

Modelowanie i symulacja ramy ze strefą kontrolowanego zgniotu pojazdu szynowego ......................................................................................................................................................................

 

92

JOAQUÍN PRIOR GALIPIENSO

ModelLING and kInematic analysis of the different kinds of hydraulic crawler EXCAVATOR▓S mechanisms .......................................................................................................................................

 

97

Adam PIWOWARCZYK

PORÓWNANIE OBLICZEŃ MES DLA TARCZY Z OTWOREM PODDANEJ ROZCIĄGANIU .............................

 

105

Paweł ŚWIERCZEK

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA FORMY WTRYSKOWEJ Z ZASTOWOWANIEM PROGRAMU SOLIDWORKS .............................................................................................................................................

 

113

 

 

оЁДБХЫЕММЪ ЪЙНЯРЁ ОПНДСЙЖЁ©

Podwyższenie jakości produkcji

 

 

м.б. опньхмю, н.л. я╡рюпвсй

ейяоепхлемрюкэм╡ дняк╡дфеммъ гл╡мх леуюм╡вмху уюпюйрепхярхй ╡ гмняняр╡ийняр╡ рйюмхм опхгмювемху дкъ бхцнрнбкеммъ яоежндъцс ...........................................................................

 

119

ц.я. ьБЕЖЭ, ю.к. яКЮБЁМЯЭЙЮ

лЕУЮМЁГЛ ЛНДХТЁЙЮЖЁ© ТНПЛНРБНПМХУ ЕКЕЛЕМРЁБ НДЪЦС Г СПЮУСБЮММЪЛ ГЮЯНАЁБ ЙНЛОНГХЖЁ© ......................................................................................................................................................................

 

122

JAN TELEGA

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ CZYNNIKIEM BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW ...........................................................................................................................................................

 

125

Dominika KOWALCZYK

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WYKONAWSTWA
BUDOWLANEGO ................................................................................................................................................................

 

131

к.б. аСУЮМЖНБЮ, л.н. йСЫЕБЯЭЙХИ

дНЯКЁДФЕММЪ БОКХБС ОЮПЮЛЕРПЁБ ОПНЖЕЯС МЮ ЪЙЁЯРЭ ТНПЛСБЮММЪ ДЕРЮКЕИ цНКНБМХУ САНПЁБ Б ПЁДХММН-ЮЙРХБМНЛС ЯЕПЕДНБХЫЁ ...................................................................................................

 

136

Joanna FABIŚ

METODA MACIERZOWA W ANALIZIE FMEA ...........................................................................................................

 

141

Marek KULIG

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY POMIAROWE W ORTOPEDII JAKO NOWA JAKOŚĆ W INŻYNIERII MEDYCZNEJ ........................................................................................................................................................................

 

146

Aleksander REPECKI, Wiesław Dziadur, Janusz Lisak, Adam Tabor

Ilościowa ocena mączki drzewnej jako wypełniacza polietylenu i polipropylenu .........

 

152

Agnieszka PIECZONKA

MODEL DOSKONAŁOŚCI EFQM ....................................................................................................................................

 

156

Magdalena WEPA, Wojciech RYBA, Andrzej POKRYWA

STEROWANIE AKTYWNE JAKOŚCIĄ ZŁĄCZY ZGRZEWANYCH WYŁĄCZNIKÓW ...........................................

 

163

MARCIN ZACZYŃSKI

PLANY ROZWOJU MAŁOPOLSKICH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POPRZEZ ZASTOSOWANIE WKŁADÓW WIELOSTRUMIENIOWYCH W OSADNIKACH KOŁOWYCH DORRA ......................................................................

 

170

н.ю. д╡рйнбяэйю, м.б. йсдпъбжебю

оепедслнбх бхбвеммъ ЮМРПНОНЯЙНОЁВМН© УЮПЮЙРЕПХЯРХЙх ДХРЪВХУ ТЁЦСП ........................

 

176

ю.к. яКЮБЁМЯЭЙЮ, м.ю. чЫЮЙ

нЯНАКХБНЯРЁ ТНПЛСБЮММЪ ЕКЕЛЕМРЁБ ╚ЙНМЯРПСЙРНПЮ╩ ДКЪ ЮЯНПРХЛЕМРМНЦН ЙНЛОКЕЙЯС НДЪЦС .......................................................................................................................................................

 

180

я.╡. йНБРСМ, б.╡. бКЮЯЕМЙН, ю. лСПЮПНБЮ

йНМЯРПСЧБЮММЪ АЮЦЮРНЬЮПНБХУ РЕЙЯРХКЭМХУ ЛЮРЕПЁЮКЁБ Г СПЮУСБЮММЪЛ РЕОКНБХУ БЁДВСРРЁБ ЯОНФХБЮВЁБ ..............................................................................................................................................

 

183

н.я. кЕАЁДЭ, я.л. аЕПЕГМЕМЙН, б.б. йНЯРПХЖЭЙХИ

нЖЁМЙЮ БОКХБС ОПНЖЕЯЁБ УЁЛВХЫЕММЪ МЮ Б▓ЪГЙНОПСФМЁ БКЮЯРХБНЯРЁ ОЮКЭРНБХУ РЙЮМХМ РЮ ОЮЙЕРЁБ МЮ ©У НЯМНБЁ ........................................................................................................................

 

186

б.╡. лхуюикнб

нж╡мйю лхимн╞ гдюрмняр╡ гюяна╡б дкъ ц╡дпнлеуюм╡вмн╞ напнайх аюбнбмъмху рйюмхм

 

190

ч.л. бНКНБХЙ, б.б. кНЦБХМЕМЙН, л.ю. ьСРХКН, ю.ч. бНКНБХЙ

нЖЁМЙЮ ЯСЙСОМНЦН БОКХБС УЮНРХВМХУ ЁЛОСКЭЯМХУ ОЕПЕЬЙНД РЮ ТКСЙРСЮЖЁИМНЦН ЬСЛС МЮ РНВМЁЯРЭ ОЕПБХММХУ ЯОНЯРЕПЕФЕМЭ ..........................................................................................

 

192

 


 

Hosted by uCoz