ЗМІСТ

 

Е.А. ПРУС, В.В. МИЦА

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЖІНОЧИХ ШТАНІВ БЕЗ БІЧНОГО ШВА ................................................................................................................................

 

8

О.П. Андрійчук, О.М. Домбровська

Дослідження побудови конструкцій вшивних рукавів з поглибленими проймами в жіночих плечових виробах ................................................................................................................................

 

12

Ю.В. Коза, О.М. Домбровська

Удосконалення побудови вшивних рукавів сорочкового типу та сак ....................................................................

 

15

О.П. БОХОНЬКО, А.Б. ТАЛЬКОВСЬКА, К.О. ВІТЮК

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ КОНСТРУКЦІЇ ПОЯСНИХ ВИРОБІВ ........................................................................................

 

19

О.М. МАТВІЙЧУК, Н.В. КУДРЯВЦЕВА

ВИВЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗМІНИ РОЗМІРНИХ ОЗНАК ХЛОПЧИКІВ СТАРШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ В ПРОЦЕСІ ЇХ РОЗВИТКУ

 

21

О.П. БОХОНЬКО, Г.В. ПАРИБУС

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРУ В ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ ...................................

 

25

О.В. ЦОМПЕЛЬ

АНАЛІЗ „СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ” НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ТРАНСФОРМАЦІЮ СУЧАСНОГО ДИТЯЧОГО ОДЯГУ .........................

 

27

С.Ю. ПОДЧАХА, О.М. ТРОЯН

трипільська культура як джерело створення сучасного одягу .................................................................................................................

 

30

А.В. ЛИБА, Л.П. МЕЛЬНИЧУК

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ МОДИ .................................................

 

35

В.С. ГОРОБЧИШИНА, С.Ю. ПОДЧАХА

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИБОРУ ДИЗАЙНЕРОМ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО СТИЛЮ ЗАМОВНИКА ..............................

 

38

Т.І. ДОБРОВОЛЬСЬКА, О.П. БОХОНЬКО

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГРАДАЦІЇ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ОДЯГУ НА ПРИКЛАДІ ВИРОБІВ ЖІНОЧОГО АСОРТИМЕНТУ ..........

 

41

Т.А. НОВОСЯДЛА, А.Д. МАКАРКІНА, П.В. БЛАЖІЄВСЬКИЙ

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ГРАДАЦІЇ ЛЕКАЛ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ..........................................................

 

43

Н.М. Музика, В.О. Привала

РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ пояса-ЗАСТІБКи ШТАНІВ ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК ...........................................................................................

 

43

Н.І. КОЧЕТОВА, Н.С. ПОЛІЩУК

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ .........................

 

48

Л.М. МІРЧУК, Н.В. КУДРЯВЦЕВА

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ...............................

 

48

М.О. ПЕТУХОВА, Л.О. ШАВРОВА

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ЗМІН ЖІНОЧИХ ФІГУР МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ ПО ЗРОСТУ І ПОВНОТІ .........................

 

56

С.Г. КУЛЕШОВА, В.В. ПРОТАС

МАСКУЛІНІЗАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН МОДИ .................................................

 

58

А.І. СРІБНЯК, Л.О. ШАВРОВА

ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ СУЧАСНОГО ОДЯГУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНІКИ “ПЕЧВОРК” ...............................................

 

61

О.В. ДУДА, Н.В. ПРОШИНА, А.Д. МАКАРКІНА

ОФІСНИЙ ЖІНОЧИЙ ОДЯГ ...........................................................................

 

64

Л.І. Зарічнюк, А.Л. Славінська

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОМБІНАТОРИКИ В ДИЗАЙНІ ОДЯГУ ................................................................................................................................

 

65

Т.Д. ТЕРЕЩЕНКО, О.В. ПЛИГАЧ

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЖІНОЧОГО КОСТЮМУ ДІЛОВОГО СТИЛЮ ...................................................................

 

69

О.П. Бохонько, Ю.Б. Устьян

Дослідження українського народного костюму як основи для розробки сучасного одягу ......................................

 

73

Н.Г. Савчук

Особливості застосування теорії графів при моделюванні технологічного процесу розкрою швейних виробів .......................................................................................

 

76

Т.Д. ТЕРЕЩЕНКО, О.В. ПЛИГАЧ

ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖІНОЧОГО КОСТЮМУ ................................................

 

80

К.І. БОНДАР, С.А. ЯРУШ

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МОДЕЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК НА ПРОЦЕС АВТОМАТИЗАЦІЇ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ ........

 

82

Т.Д. ТЕРЕЩЕНКО, Л.В. СОРОКАТА

ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ ЖІНОЧОГО ДЕМІСЕЗОННОГО ПАЛЬТО ДЛЯ МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ, ЯКА НАЙБІЛЬШ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ СПОЖИВАЧА .............................................................................

 

85

К.І. БОНДАР, Н.С. ГОРОДЕЦЬКА

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ЖІНОЧИХ КУРТОК ...................................

 

88

К.І. БОНДАР, Т.Г. ОСТРОВСЬКА

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ОБЛАДНАННЯ ..................................................................................................

 

91

В.Г. ВАСИЛИШИНА, В.В. ЧОРНА

ВИБІР МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ НИТКОВИХ ШВІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ СПЕЦОДЯГУ ................................................

 

94

Т.Д. КУЛЯК, М.О. КУЩЕВСЬКИЙ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БЮСТГАЛЬТЕРІВ НА ОРГАНІЗМ ЖІНКИ .

 

96

О.Р. ГУСАК, Л.В. Буханцова, М.О. Кущевський

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТКАНИН В УМОВАХ ВПЛИВУ ВОЛОГОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ................................................................................................................................

 

98

Н.М. ТУРЯК, М.О. КУЩЕВСЬКИЙ, В.Й. РОКИЦЬКА

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЕЙОВИХ МЕТОДІВ ФОРМОЗАКРІПЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ В РІДИННО-АКТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ .........

 

101

С.І. БУДЯКОВ, Л.В. БУХАНЦОВА, М.О. КУЩЕВСЬКИЙ

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ФОРМУВАННЯ ГОЛОВНИХ УБОРІВ З ТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ ...................................................................................

 

103

О.С. ЗАСОРНОВ, О.М. САРАНА, Н.А. ЛОСЮК

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТЕПЛОЗАХИСНОГО СПЕЦОДЯГУ ..............................................................

 

106

О.С. ЗАСОРНОВ, О.М. САРАНА, Л.А. МІЛОВА

ДОСЛІДЖЕННЯ Терміну досягнення температур 37 і 50°С на виворітній поверхні проб матеріалів для спецодягу

 

109

Н.А. Ордаш, С.М. Лозінська, В. Й. Рокицька

Розробка спецодягу для захисту працівників від промислового забруднення ..............................................................

 

113

І.В. Кмитюк, О.В. Ярощук

Систематизація вимог і властивостей до матеріалів одягу дитячого асортименту .........................................................

 

116

Л.І. Чорна, О.В. Ярощук

Дослідження зміни механічних властивостей від дії прання ..............................................................................................................

 

119

Ю.В. Трасковська, О.В. Ярощук

Дослідження зміни фізичних властивостей матеріалів від дії прання ................................................................................................

 

122

О.А. ПОЛІЩУК, Г.Д. ВОЙЦІЦЬКА, О.А. НАЗАРЧУК

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЧОЛОВІЧИХ СОРОЧОК ......

 

126

Т.Д. Куляк, Н.С. Поліщук, С.М. Лозінська

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІГІЄНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БЮСТГАЛЬТЕРІВ .............................................................................................

 

128

О.А. Поліщук, Г.Д. ВОЙНИЦЬКА, Н.С. ПОЛІЩУК

ВПЛИВ ПРОЦЕСУ ПРАННЯ на зміну лінійних розмірів та стійкості до стирання тканин для чоловічих сорочок ..

 

132

Н.В. Прошина, В.С. Алексійчук, С.В. Шаригін, Т.Г. Шаран

Прогнозування зміни міцності спеціальної тканини ....

 

135

О.П. БОХОНЬКО, М.М. ГЛІВІНСЬКА

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ .....................................................................................................

 

137

О.Г. СТАСЮК, С.М. ЛОЗІНСЬКА, Н.Г. КОЛЯДЕНКО, Н.С. ПОЛІЩУК

ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ НИТКОВИХ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ ................................................................................

 

139

Л.І. Кобильнік, О.В. Ярощук

Комплексний підхід до проблеми забезпечення якості продукції ........................................................................................................

 

143

Н.В. ПРОШИНА, О.О. НІКІТІНА, Н.О. ПРОШИНА, В.Й. РОКИЦЬКА

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗНОСУ ТКАНИН ДЛЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ ВІЙСЬКОВИХ ОХОРОНЦІВ ............................................................

 

146

Л.В. КРАВЦОВА, О.Р. СУХОПЛЯС

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАЛЬТОВОЇ ТКАНИНИ СКЛАДНОГО ПЕРЕВИВОЧНОГО ПЕРЕПЛЕТЕННЯ .................................

 

148

Л.В. КРАВЦОВА, І.А. ВОРОНЯК

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БЛУЗОЧНОЇ ТКАНИНИ З ЕЛАСТИЧНИХ НИТОК ................................................................................................................

 

151

Є.М. ЗАВЕРАЧ, Д.С. КАМЕНСЬКИХ

КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА Ni-TiO2 КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ ...............................................................

 

154

Л.С. СТЕПАНОВА, Я.ЧУДО

ВПЛИВ МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ НА МОДИФІКАЦІЮ ЦЕЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНА ...........................................................................

 

157

Г.І. ТАРАСОВА, І.Г. БРЮХОВА

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ПРОЦЕСИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В ЗВОРОТНИХ ЕМУЛЬСІЯХ .............................................................................

 

160

Г.А. ПОКРИШКО, М.В. НАУМЕЦЬ

КОМПОЗИЦІЙНІ НІКЕЛЕВІ ПОКРИТТЯ З ДОБАВКОЮ ЛЮМІНОФОРУ .................................................................................................

 

163

В.В. СЕМЕНЮК, В.І. СЕМЕНЮК, В.А. ВЕНГРЖАНОВСЬКИЙ

ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНО “ЧИСТОГО” ПРОДУКТУ НА ПОДІЛЛІ ..............................................................................................................

 

165

О.В. ГНАТЮК, В.П. ЛИБА, А.Б. ДОМБРОВСЬКИЙ

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ШКАЛУВАННЯ ВІДЧУТТІВ ПРИ ЗМІНІ ФОРМИ СЛІДУ ВЗУТТЯ .................................................................................

 

169

В.П. ЛИБА, О.А. МИХАЙЛОВСЬКА, Т.Є. КИРИЛЮК

РОЗРОБКА ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМИ БАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ .....

 

171

В. ЧЕРНОВ, Т.М. ГРИНЕВИЧ, І.С. СТОЯНОВ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ТА СПОСОБУ ОЗДОБЛЕННЯ ВИДИМИХ КРАЇВ ДЕТАЛЕЙ .........................................................................

 

171

В.І. БЕГНЯК

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ...................................................

 

178

О.П. СТОЯНОВА, С.М. ТКАЧУК

СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЙ КОРСЕТНИХ ВИРОБІВ НОВИХ ФОРМ НА ОСНОВІ ІСТОРИЧНОГО АНАЛІЗУ ..............................................................

 

182

 

Hosted by uCoz