ЗМІСТ

 

JAN KACZMAREK

NOWE PODEJŚCIE DO OCENY MIKROSTEREOMETRII POWIERZCHNI DLA POTRZEB TECHNOLOGII ULEPSZAJĄCYCH I EKSPLOATACYJNYCH .................................................................................................................

 

7

J. NIZIOŁ

TŁUMIENIE DRGAŃ DWUWYMIAROWYCH UKŁADÓW CIĄGŁYCH W UJĘCIU PROBABILISTYCZNYM ...................................................................................................................................................................................................

 

20

Владимир Любимов, Януш Цванек, Ева Яновска

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПОВЕРХНОСТИ В СИСТЕМЕ 3D ........

 

25

І.М. РУБЛЕНИК, О.Г. ШАЙКО-ШАЙКОВСЬКИИ

Використання механізмів квазістатичної механіки в ортопедії

 

30

Leszek A. DOBRZAŃSKI

ZNACZENIE ROZWOJU NAUKI O MATERIAŁACH I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW ............................................................................................

 

34

Paweł Piec

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ANALIZY PROCESU TARCIA W UKŁADACH HAMULCOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH ...............................................................................................................................................

 

47

Volodymir LIUBIMOV, Remigiusz ŁABUDZKI

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI CIĘCIA STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ ................................................................................................................................................................................

 

53

Я. АВРЕЙЦЕВИЧ, Л.П. ДЗЮБАК

РЕГУЛЯРНОЕ И ХАОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО КВАЗИАВТОНОМНОГО ОСЦИЛЛЯТОРА С КУЛОНОВЫМ И ВЯЗКИМ ТРЕНИЕМ ......................................................................................

 

59

MICHAŁ PRĄCIK, KAZIMIERZ FURMANIK

COMPUTER AIDED INVESTIGATIONS OF A VIBRATING MECHANICAL SYSTEM WITH DRY FRICTION

 

66

L.A. DOBRZAŃSKI, M. BONEK, A. KLIMPEL, E. HAJDUCZEK

WŁASNOŚCI TRYBOLOGICZNE WARSTWY WIERZCHNIEJ STALI X40CrMoV5-1 STOPOWANEJ WĘGLIKIEM WOLFRAMU PRZY UŻYCIU LASERA DIODOWEGO DUŻEJ MOCY HPDL ..................................

 

72

S. M. PYTEL, W. TOMASZEWSKA-GÓRECKA

WPŁYW MIKROSTRUKTURY NA DEKOHEZJĘ ULTRANISKOWĘGLOWYCH STALI BAINITYCZNYCH ...

 

79

Janusz Cwanek

Struktura geometryczna powierzchni zużytych głów endoprotez Wellera ..................

 

87

L.A. DOBRZAŃSKI, K. GOŁOMBEK

WPŁYW PRZECIWZUŻYCIOWYCH POWŁOK NA WŁASNOŚCI SPIEKANYCH MATERIAŁÓW NARZĘDZIOWYCH .............................................................................................................................................................

 

92

В.Ф. Мазанко, Д.С. Герцрікен, А.В. Рясний, В.М. Міронов, Д.В. Міронов

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ІМПУЛЬСНОЇ ОБРОБКИ НА МАСОПЕРЕНОС У МЕТАЛАХ .....................................

 

99

Rościsław Melechow

OSOBLIWOŚCI PĘKANIA KOROZYJNEGO STOPÓW ALUMINIUM ......................................................................

 

108

Е.И. Богданов, А.В. Рясный, Е.А. Максименко, С.Е. Богданов

Формирование нанослоев силицидов титана на монокристаллическом кремнии ...................................................................................................................................................................................................

 

114

Ю.Д. ФЕДОРОВ

ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КЛИНІВ В’ЯЗАЛЬНИХ СИСТЕМ КРУГЛОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН ..

 

118

С.М. ЗАХАРОВ, В.Ф. МАЗАНКО, О.А. ШМАТКО, І.Л. ОБОРСЬКИЙ

ПРИСКОРЕНЕ ДИФУЗІЙНЕ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В НАНОКРИСТАЛЕВИХ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛАХ .....................................................................................................................................................................

 

121

Paweł Piec, Grzegorz Zając

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF FRICTION PROCESS ..........................................................................................

 

124

J. KŁAPUT, P. Putyra, K. Zarębski

Próba zastosowania metody Small PuNch Test do oceny właściwości materiałów metalowych ...................................................................................................................................................................

 

129

W. ŻÓRAWSKI, R. CHATYS

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION OF PLASMA SPRAYED COATINGS .........................................................................................................................................................

 

135

Joanna Jamrozek

Borowanie kompozytowych segmentow metaliczno-narzedziowych ..................................

 

138

О.П. Бурмистенков, І.В. Панасюк

АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ПОВЕРХНІ ПОЛІМЕРНИХ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ В ОБЕРТОВИХ ЄМКОСТЯХ ................................................................................................................................................

 

141

М.С. СТЕЧИШИН, М. В. МАРЧЕНКО

КАВІТАЦІЙНО-ЕРОЗІЙНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ТИТАНУ ТА ЙОГО СПЛАВІВ У РОЗЧИНАХ ХЛОРИДУ НАТРІЮ .................................................................................................................................................................................

 

145

L. Kapinos, V. Kapinos

EFFECT OF STRUCTURE FACTOR AT CORROSIVE-FATIGUE FAILURE OF 30KhGSNA STEEL ....................

 

148

ANNA M. KADŁUCZKA

ULTRANISKOWĘGLOWE STALE NA BLACHY KAROSERYJNE .............................................................................

 

152

Krzysztof WERNER, Zygmunt KOLASIŃSKI

ROZWÓJ PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH W STALACH O PODYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI W ŚRODOWISKU KOROZYJNYM ........................................................................................................................................

 

156

ANNA RUTKOWSKA, MAREK DĄBROWSKI, R. MANIA

WIELOWARSTWOWE POWŁOKI AZOTKOWE NANOSZONE TECHNIKĄ ŁUKOWĄ NA STALE NARZĘDZIOWE I WĘGLIKI SPIEKANE .........................................................................................................................

 

162

W.P. KOWALSKI, M. BANAS, M. ROMAN

The comparison between the technologies of ultra fine particle size measurement .

 

167

W.P. KOWALSKI, K. KOŁODZIEJCZYK, T. ZACHARZ

THE USE OF CFD IN THE DESIGNING OF MULTI-STREAM SETTLING TANKS ..................................................

 

172

CZ. NIŻANKOWSKI, M. RATUSZNIAK

BADANIA PORÓWNAWCZE WŁAŚCIWOŚCI PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH ŚCIERNIW TWARDYCH ...

 

180

М.П. Мазур, В.В. Милько

моделювання процесу різання для інструментів з покриттям ...............................................

 

184

Piotr Wolczko

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PLANOWANIA REMONTÓW DUŻYCH CIĄGÓW PRODUKCYJNYCH ...................................................................................................................................................................................................

 

189

А. КОРЧАК, В.А. МАРЦИНКОВСКИЙ, В.Е. ЧУРИЛОВА

СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ПОДШИПНИКОВ ................................................................................................................................................................

 

196

W.P. KOWALSKI, R. MIĘSO, M. BANAŚ

THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES FOR MULTISTREAM SEDIMENTATION ...........................................

 

201

D. SARAMAK, T. TUMIDAJSKI, T. GAWENDA

DEKOMPOZYCJA UKŁADÓW WZBOGACANIA RUD MIEDZI I JEJ EFEKTY NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD KGHM „POLSKA MIEDŹ S.A.” .................................................

 

206

Józef Nizioł, Adam Bar, Olaf Bar

SAMOWZBUDNE DRGANIA ŚREDNIO- I WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE WALCOWANIA BLACH ................................................................................................................................

 

212

Tadeusz Otko, Józef Tutaj

OPTOELEKTRONICZNY, MIKROPROCESOROWY UKŁAD POMIARU ODLEGŁOŚCI .......................................

 

221

К. Лукасік, О.І. Некоз

Віброакустичний аналіз роботи клапанів гомогенізаторів ......................................................

 

227

KRZYSZTOF KRUPA

WIELOWARIANTOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU DANYCH DLA STEROWANIA ESP ....................................

 

229

Józef Bednarczyk, Gerard Głuch

TECHNOLOGIA ELEKTRODYNAMICZNA - NOWOCZESNA METODA OBRÓBKI METALI Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ ........................................................................................................................................................................

 

233

В.І. Марчук, В.Ю. Заблоцький, Ю.С. Лапченко

технологічне керування віброакустичними характеристиками роликопідшипників в умовах гнучких виробничих систем .......................................................

 

238

Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik

Badania odporności na zacieranie powłok nanoszonych elektroiskrowo ......................

 

241

Stanislaw Flaga, Janusz Kwasniewski

INTERNET TECHNOLOGIES for implementation of a Virtual Control Panel ..............................

 

246

 


В журнал увійшли наукові статті, рекомендовані оргкомітетом міжнародної Україно-Польської науково-технічної конференції “Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва”, яка відбулася 16-18 жовтня 2003 року.

 

Hosted by uCoz