ЗМІСТ

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ НА БАЗІ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ

 

 

І.М. Богаєнко, С.М. Балюта

Методи визначення та корекції орієнтації магнітного потоку асинхронної машини при бездатчиковому векторному керуванні при малих частотах статора .............................................................................................................................................................

 

 

 

 

7

В.И. ГОСТЕВ, А.Е. ЧУПРИН, В.В. КРАЙНЕВ, С.Н. СКУРТОВ

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПЕЧИ .......................................

 

 

13

Б.П. ДОВГАЛЮК

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТИ ПАЛИВНИХ ДОБАВОК В ДОМЕННІЙ ПЛАВЦІ ................................................................................................................................................................

 

 

 

15

В.И. ГОСТЕВ, В.В. КРАЙНЕВ, С.Н. СКУРТОВ

СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА ОДНОПОТОЧНОЙ ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ ....................................

 

 

18

П.Д. СТУХЛЯК, А.В. БУКЕТОВ, А.Г. МИКИТИШИН

Автоматизація досліджень фізико-механічних властивостей ЕКМ на розробленій установці ............................................................................................................................

 

 

 

22

Ю.П. Кондратенко, Д.М. Підопригора, О.М. БІлай

Мікропроцесорне управління стендом для фізичного моделювання коливань вільної поверхні рідинного вантажу в умовах хитавиці судна .................................

 

 

 

26

В.И. Бойко, И.А. Алексеев

Комбинированная цифровая система управления процессом накатки профилей резьбы .........................................................................................................................................

 

 

 

30

І.М. Богаєнко, С.М. Балюта

Визначення та корекція орієнтації ротора в бездатчикових системах векторного керування асинхронною машиною для високих частот статора

 

 

 

34

А.П. ОКСАНИЧ, А.С. ПЕРВАКОВ

усовершенствование метода поддержания диаметра слитка при выращивании монокристаллов кремния ..................................................................................

 

 

 

37

М.І. ГОРБІЙЧУК, М.І. КОГУТЯК, Є.О. КОВАЛІВ

МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ КОМПРЕСОРНИМИ СТАНЦІЯМИ .......................................................................................................................................................

 

 

 

41

Я.С. ПАРАНЧУК

ДО ПИТАННЯ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ДУГОВА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПІЧ – ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА МЕРЕЖА” ...........................................................................................................

 

 

 

 

45

С.В. Березюк, В.О. Версаль, О.А. Кислун

підвищення достовірності ідентифікації тварин при побудові пристрою розпізнавання ..............................................................................................................................................

 

 

 

48

Д.А. ЛОСИХИН, В.Я. ТРИШКИН

Оценка эффективности систем управления на стадии проектирования. Принцип сложности. Ценность и старение информации .................................................

 

 

 

 

 

51

Ю.В. Шабатура, О.П. Григор’єв

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ І ОПТИМАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАГНІТНОЮ СЕПАРАЦІЄЮ РІДИН .......................................................................................................................................

 

 

 

54

А.М. ОГНЕВА

МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМАХ .........................................................................................................................................................

 

 

 

57

Д.А. Зубов

прогнозирование аварийных ситуаций объектов углеобогатительного производства с большим запаздыванием .................................................................................

 

 

 

60

О.А. ПОГОРЕЛОВ

 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ................................................................................................................................................................

 

 

 

62

О.И. ЕГОРОВ

Имитационная модель трехточечного метода определения межосевых расстояний подвижной единицы ...................................................................................................

 

 

 

64

Л.А. Дубинец

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ ФАСОВОЧНО-УКУПОРОЧНЫХ МАШИН ДЛЯ МОЛОЧНОЙ И ПЛОДОМОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ..........................................................

 

 

 

68

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

 

 

В.П. ТАРАСЕНКО, А.Ю. МИХАЙЛЮК, О.С. КЕБКАЛО, Д.В. БЛЄДНИЙ, В.Е. ТАМБЕРГ

ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ .........................................................................................

 

 

 

74

Р.А. БУНЬ, М.І. ГУСТІ, В.С. ДАЧУК, Б.Я. ОЛЕКСІВ, Я.Б. ЦИБРІВСЬКИЙ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА БАГАТОРІВНЕВОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ .......................................................................................................................................

 

 

 

77

І.А. ДИЧКА, В.В. ГОЛУБ, П.М. КАПЛИНСЬКИЙ

ОБРОБКА ДВОМІРНИХ БАГАТОКОЛЬОРОВИХ ШТРИХОВИХ КОДІВ ................................................

 

 

82

В.П. Кожем’яко, Л.І. Тимченко, А.В. Кожем’яко, А.А. Яровий, Д.Ш. Гельман

Око-процесорна обробка зображень ...............................................................................................

 

 

89

Н.Д. ПИЗА, Р.К. КУДЕРМЕТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА .......................................................................................................................

 

 

 

93

В.І. ПАВЛОВСЬКИЙ, В. В. ТОРГОНСЬКИЙ, А.І. РОГОВЕНКО

Особливості розробки процесорного ядра для ПЛІС .............................................................

 

 

96

В. ТАРАСЕНКО, А. МИХАЙЛЮК, Ю. БАЛИЦКИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ ...........................................................................................................................

 

 

 

99

Г.Н. Кременецкий, В.А. Гуменюк

Применение нейронных сетей для распределения вычислительной нагрузки

 

 

102

Н.Г. ЯЦКІВ, Р.І. КОРОЛЬ, В.В. ЯЦКІВ, Т.Г. ФЕДЧИШИН

СПЕЦПРОЦЕСОР ОБРОБКИ ДАНИХ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КРЕСТЕНСОНА–ГАЛУА ........

 

 

 

 

105

Н.Д. КРУЦКЕВИЧ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ АСИНХРОННИХ АБОНЕНТІВ З ПАРАЛЕЛЬНОЮ ПАМ’ЯТТЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОСТУПУ ...................................................................................................

 

 

 

108

В.И. ПАВЛОВСКИЙ, В.В. ТОРГОНСКИЙ, Д.С. ЧЕРНЯВСКИЙ

СИСТЕМА ШУМОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПЛИС .............................................................................................................................................................

 

 

 

112

М.З. Грузман, Ю.В. Дубова

ПРОБЛЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСОВИХ КОМАНД З ТОЧКИ ЗОРУ АВТОМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ..............................................................................................................................

 

 

 

116

В.И. ЖАБИН

Динамическое распределение заданий в параллельных вычислительных системах .........................................................................................................................................................

 

 

 

119

М.М. БИКОВ, Т.В. ГРИЩУК

РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ .................................................................................................................................

 

 

 

122

Л.М. ШАНДРОВСЬКА, Н.Я. ВОЗНА

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ТА ЙОГО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ..........................................................................................................................................

 

 

 

125

О.М. Заставний

Системні параметри автономних сенсорів для мереж з глибоким розпаралеленням інформаційних потоків ................................................................................

 

 

 

128

А.С. Яндульский, А.А. Дмитренко

Алгоритм работы цифровой направленной максимально токовой защиты с пуском по минимальному напряжению ...................................................................................

 

 

 

131

І. Лазарович

Метод рандомізації цифрових даних та його застосування в інформаційно-комп’ютерних системах ......................................................................................................................

 

 

 

135

О.М. Хошаба, Н.В. Месюра, О.А. Войцех

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПОБУДОВІ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ ............................................................................................

 

 

 

138

Я. МАРЕЦЬКИЙ

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПАРАЛЕЛЬНО-ПОСЛІДОВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ .........................................................................................................................................

 

 

 

142

Р. КОЛУД

СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАВДАНЬ .................................................................................................................................

 

 

 

148

С.Н. БЕЛАН, АЛЬ-ЗОУБИ САЛИМ

Структурно-функциональная модель системы распознавания изображений плоских фигур на основе клеточных апериодических нейроавтоматов ............

 

 

 

154

Е. МАРЕЦЬКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА СУПРОВОДУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КРЕДИТІВ, ЇХ СТРАХУВАННЯ ......................................................................................................................

 

 

 

158

Б.Я. ОРОБЧУК

МОДЕЛЬ ОБ’ЄКТА ВИМІРЮВАННЯ В ІВС ДЛЯ  ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ НЕПЕРЕНОСНОСТІ  ТА ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ........

 

 

 

163

 

 

Hosted by uCoz