зміст

 

Історія та міжнародні відносини

 

 

 

Олександр Григоренко, Володимир Григоренко, Катерина Скиба

Участь учнівської молоді України в сільськогосподарських роботах

 

9

 

 

НАталя Березніченко

Об’єктивні передумови, теоретичні засади та еволюція світових модернізацій

 

 

15

 

 

Марина Григорчук

Проблеми перспективи української інтеграції до Євросоюзу

 

17

 

 

Марина Григорчук, Акіншина Катерина

Гімназія на Поділлі. Минуле і сьогодення

 

20

 

 

Валерій Дячок

Публікація документальних джерел про Устима Карманюка (КармаЛюка) та соціальне розбійництво на Поділлі (1813-1835 рр.)

 

 

24

 

 

Світлана Кабачинська

Вибори як іспит для ПР

 

30

 

 

Сергій Лабунський

Ліга націй – перша міжнародна миротворча організація

 

34

 

 

Такеси Мацумура

Два лица великой японской империи: армия и флот

 

39

 

 

Євген Мручко

Українсько-російські відносини в першій половині 1917 року

 

41

 

 

Євген Мручко, Аліна Шадловська, Тетяна Гончарук 

Англо-бурська війна

 

44

 

 

Євген Мручко, Катерина Янковська

ОСВІТА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В СЕРЕДНІ ВІКИ ТА ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

 

47

 

 

Магомедсагид ИСМАИЛОВ

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ПРАВЛЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ДАГЕСТАНЕ. ТЕОКРАТИЯ

 

 

51

 

 

Микола Олійник

Аналіз зовнішньої політики: оцінювані підходи

 

54

 

 

Наталія Олійник

Права людини в Європейському Союзі: через терни до зірок?

 

58

 

 

Іван Ткачук

До питання зменшення чисельності населення України

 

61

 

 

василь цимбалістий

Теорія міжнародних відносин як теоретична галузь знання

 

64

 

 

Володимир Чупира

Деякі аспекти вивчення країнознавства у вищій школі

 

66

 

 

Олександр Шевчук

Існування держав у контексті реалізації зовнішньополітичної концепції Тайваню

 

 

69

 

 

ШИХТИМЕР МАГОМЕДОВ

К ВОПРОСУ О СУДЕ И СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В ДАГЕСТАНЕ ПЕРИОДА ВОЕННО-НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

 

72

 

 

василь яременко

методологічні засади навчальної дисципліни “зовнішня політика україни”

 

 

77

 

 

Дмитро Ярош

Законодавча діяльність уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки і культури: сучасний дискурс

 

 

80

 

 

Марина Яцкевич

Нові погляди на історію слов’ян

 

83

 

 

Філософські науки

 

Наталя Веселого

Проблеми взаємодії християнської етики та економічних процесів: історія та сучасність

 

 

85

 

 

Леонід Виговський

До питання визначення поняття „релігія”

 

90

 

 

Олена Гапченко

Українська філософія – українською мовою

 

93

 

 

Микола Григорчук,  іван Мацюк

Держава  і  громадянське  суспільство

 

95

 

 

Микола Григорчук, Іван Мацюк

Ідея національної злагоди – важливий чинник розбудови незалежної держави

 

 

99

 

 

Марія Дем’янюк

Реалізація характерологічної функції внутрішньогомологічного мовлення в оповіданні І.О.Буніна „Захар Воробйов”

 

 

101

 

 

Марія Дем’янюк, Надія Перевізник

„Великий голландець” – Вінсент Ван Гог

 

105

 

 

Надія Дзіковська

Мистецтво і розвиток духовної культури особистості

 

108

 

 

Микола Дудар

Інформаційне суспільство і соціально-гуманітарні науки: початок ІІІ-го тисячоліття

 

 

109

 

 

тамара Захарова, Олександр Чернов, катерина Тімофєєва

феномен соціального конфлікту в умовах трасформації суспільства

 

113

 

 

Аліна Клічук, Олег Клічук

Наукова віра як першопринцип у гносеологічній конструкції (філософський аспект проблеми)

 

 

115

 

 

Сергій Макєєв

Україна в контексті геополітичних теорій кінця ХІХ – початку ХХ століття

 

117

 

 

КЛИМЕНТІЙ ОСТРОВСЬКИЙ

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ, ШЛЯХИ ТА ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

 

119

 

 

Станіслав Руденко, Людмила Рибчинська

Українська національна ідея-домінанта нашої незалежності

 

122

 

 

Педагогіка та екологія

 

Наталя Бідюк

Міжнародне культурне співробітництво – шлях до світової якості освіти

 

127

 

 

Тетяна Виговська

Роль освіти у формуванні екологічної свідомості громадян України

 

131

 

 

Володимир голінко

Психолого-педагогічні особливості формування професійної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників

 

 

135

 

 

Олена Єжевська

Формування наукового світогляду студентів під час викладання курсу „Концепції сучасного природознавства”

 

 

137

 

 

Ірина Киричук

Саморозвиток особисті школяра

 

140

 

 

Георгій Ложкін, Євген Свіргунець, Олександр СолтиК

Динаміка концептуальної моделі викладача з фізичного виховання у процесі професіоналізації

 

 

144

 

 

Михайло Мовчан

Адаптаційні проблеми студентів – першокурсників у соціально-психологічному простору вузу та їх вирішення

 

 

146

 

 

Ольга Новікова, Антоніна Черномазюк

Основні напрямки та шляхи активізації політики держави у галузі освіти

 

 

150

 

 

Анатолій Шинкарюк

Взаємодія рухів і психіки у контексті сучасного трактування психофізіологічної проблеми

 

 

153

 

 

Філологія

 

Сергій Алексенко, Світлана Лябик

Вживання англо американізмів в сучасній німецькій мові

 

156

 

 

Світлана Антонюк, Оксана Шупта

Деякі семантичні особливості терміна

 

160

 

 

Людмила Архипенко

Освоєння деяких англіцизмів кінця ХХ століття у мовленнєвій практиці пересічних носіїв мови

 

 

163

 

 

Лариса Балацька, Віталій Козубай

Інноваційні технології навчання у вищому навчальному закладі

 

165

 

 

Наталя Бідасюк

Власні назви у семантичній композиції художнього тексту

 

168

 

 

Руслана Боднар, Людмила Бурковська

Наукова дискусія та деякі мовні засоби впливу на її учасників

 

171

 

 

Руслана Боднар, Людмила Бурковська

Переклад інтернаціональних та псевдо інтернаціональних слів

 

172

 

 

Тамара Вільчинська

Діалектика педагогічних концепцій громадянського виховання молоді

 

175

 

 

Віталій Волік, Наталія Буловацька

Романські запозичення в англійській мові

 

179

 

 

Олександр Волченюк

Характерні ознаки рекламного мовлення

 

181

 

 

Наталя Галган

Від культури слова до культури думки

 

183

 

 

Антоніна Грицева

Мова і мовна особистість

 

187

 

 

Галина Дармороз, Людмила Лебедєва, Ольга Садиккова

Методичні аспекти навчання другій іноземній мові

 

190

 

 

Віра Дубова

Синонімія в англійській фразеології

 

192

 

 

Віра Дубова, Сергій Кустовський

Розвиток діалогічного мовлення студентів. Основні види діяльності

 

195

 

 

Олександр Ємець

Взаємодія тропеїчних засобів у паралельних конструкціях у художньому тексті

 

 

200

 

 

Світлана Завалій

Знакова система як необхідна форма комунікації

 

203

 

 

Світлана Король

Окремі питання становлення і розвитку німецької мови

 

206

 

 

Максим Кравець

Сленг. Його особливості

 

209

 

 

Володимир Крамар

Роль системи образних символів у романі Е.Хемінгуея  „Прощавай, зброє” та коментар до її перекладу

 

 

210

 

 

Олена Кулик

Офіційно-діловий стиль німецької мови як система функціонування ділових мовних жанрів

 

 

213

 

 

Ірина Кустовська

Словесний портрет головних героїв у драмі Ф.Шіллера „Підступність та кохання

 

 

216

 

 

Любов Кухар

Лінгвістичний аналіз науково-технічного тексту

 

217

 

 

Ігор Кучман

Стилістичні прийоми інтенсифікації виразників якості предмета або явища

220

 

 

Семен Литвак

Деякі дискусійні питання морфології англійського дієслова

 

225

 

 

Ірина Пасинкова

Визнання змісту освіти при підготовці бакалаврів гуманітарних наук в університетах України та США

 

 

227

 

 

сергій пасічник

лексичне значення слова та його переклад на іншу мову

 

229

 

 

Ольга Рембач

Особливості впливу екстралінгвістичних факторів на параметри функціонального стилю наукової та технічної літератури

 

 

232

 

 

Наталя Соболь

Професійне спілкування перекладача та його особливості

 

235

 

 

Людмила Станіславова

Стилістична характеристика перекладів поезій Артюра Рембо

 

238

 

 

Валентина Ткач

Фольклор та міфологія у новелах Михайла Яцківа

 

241

 

 

Оксана Шушманська, о. ПОЛОВИНКІНА, о. ГРИНЧИШИН

Визначення ступеня повноцінності перекладу поетичного тексту

 

244

 

 

Юлія Якимчук, Валентина Вишпольська

Номінативність не особових форм дієслова

 

247

 


 

Hosted by uCoz